Štampa na keramici i staklu


U svetu, a i kod nas postoji više tehnika koje se koriste za nanošenje slike, teksta i raznih motiva na proizvode od keramike i stakla. U cilju postizanja vrhunskog kvaliteta štampe na ovim artiklima, odlučili smo se za tehniku štampe koja u svom tehnološkom procesu između ostalog sadrži i postupak termičke obrade odštampanog proizvoda.

Iz tog razloga proizvodi odšampani ovom tehnikom mogu se bez ikakvih poteškoća koristiti u domaćinstvu i ugostiteljskim objektima za služenje hrane i pića.

Ova tehnika štampe je našla svoju primenu u štampi na šolje, čaše, pepeljare, tanjire, staklene i keramičke činije, flaše i sl.