Ofset štampa

Tehnikom ofset štampe izrađujujemo širok spektar grafičkih proizvoda.

Pre svega, to su knjige, brošure, katalozi, prospekti, fascikle, memorandumi, blokovska roba (fakture, otpremnice, prevoznice, paragon blokovi), pozivnice, nalepnice, komercijalna ambalaža i tako dalje.